CN
 

Company address: Yuanjiagang Jiulongpo District of Chongqing City Hua Yu Garden Building B (opposite Olin five branch)
Contact: Mr. Li
Tel: 18680899460
mail: zhibosj618@163.com

        390556626@qq.com